Met steun van de Vlaamse overheid Servicepunt BOUW
 
Nieuws | Agenda Studiedagen en beurzen Materiaal en advies  

 
Centrum Duurzaam Bouwen

Programma

 

9u30 Ontvangst
10u00-12u00 Parallelle lezingen
12u00-13u30 Sinterklaas Netwerklunch en bezoek beurs
13u30-16u00 Parallele lezingen
16u00 One for the road

 

 

 

Hoofdthema's 2017:

Onderhoud van wegen

Organisatie en planning van algemeen domein

Stille Wegen

Groenonderhoud

Beheer en onderhoud van fietspaden
Nieuwe regelgeving en evaluaties, nieuwe producten en systemen

 

 A  Onderhoud wegen

10u00 A1 Betontrends in publieke ruimtes en gemeentewegen.  Luc Rens Febelcem 
Een overzicht van de huidige trends in vormgeving, patronen, tinten en textuur
11u15 A2Prefab voor de openbare ruimte   Anne Beeldens AB-ROADS
De toepassing van prefab betonelementen voor pleinen, straten, paden voor een 
multimodale oplossing, een geïntegreerd waterbeheer in een groen kader.
13u30 A3 Asfaltoverlagingen van betonwegen. Bart Beaumesnil, OCW          
Hoe bereidt men de werken voor? Welke scheurremmende systemen zijn 
 wanneer toepasbaar? Hoe de asfaltverharding en de scheurremmende laag optimaal inzetten?
14u00 A4 Oppervlaktebehandelingen voor een duurzaam onderhoud van de gemeentewegen. Bart Beaumesnil OCW
Het tijdig en regelmatig inzetten van de geschikte onderhoudstechniek (Slemlaag, bestrijking of bestrijking met slemlaag) kan de levensduur van de gemeentewegen aanzienlijk verlengen, met jaarlijks verminderde onderhoudskosten

 B Organisatie , planning en beheer van openbaar domein

10u00 

 

GIPOD, informatie over alle hinder op de wegen nuttig ingezet in Aalst Luc De Kock – Informatie Vlaanderen en Joris Verbeken – stad Aalst Het Gipod is een rijke databank met informatie over geplande hinder en werken op onze wegen. Als sinds 2016 vind je informatie over alle geplande wegenwerken en andere hinder. De stad Aalst gebruikt GIPOD in haar rol als coördinator van het openbaar domein, , waar op structurele basis de veelheid van wegenwerken, sportwedstrijden, plaatsingen van verhuisliften of bouwcontainers, enz. met zo weinig mogelijk hinder kunnen doorgaan.

 

 

11u15 B2 Project"GGINO" (gegevensmodel voor gemeentelijke inventarisaties in het openbaar
domein ) Joris Verbeken stad Aalst.
Het GGINO-project (Gegevensmodel voor Gemeentelijke Inventarisaties in het Openbaar domein)  is een standaard voor beheergegevens voor objecten in het openbaar domein. Het werd opgesteld door de Stad Aalst, maar is evengoed bruikbaar voor andere terreinbeherende instanties in Vlaanderen.
13u30 B3 Renovatieplannen voor riool- en wegbeheer: praktijkvoorbeeld van een geïntegreerde aanpak Bram Calle Hydroscan + Kim Rip KOD
Vanaf een "Wegen informatiesysteem" via een visuele inspectie methodiek naar een geïntrigeerde aanpak "wegenis en riolering renovatie".
15u00 B4 Inschakelen van externe diensten voor organisatie en opvolging van infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen. Patrick Dellaert Synductis  Zoveel mogelijk werken combineren in synergie, hoe beter we kunnen inspelen op minder hinder voor alle gebruikers van het werf tracé.

 C Beheer en onderhoud groen

10u00  C1 Beheer van openbaar groen in de praktijk Josiane Leonard Groenmanagement PXL
Tips & tricks voor een duurzaam beheer van openbaar groen !  Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden tools aangereikt voor openbare besturenom de groene ruimten op een duurzame en ecologisch verantwoorde wijze te beheren /of aan te leggen.
15u00 C4  Het NTMB zorgsysteem, de weg naar kwalitatieve groen bermen. Karl Fonteyne VCB               
Beschouwingen bij de in het SB 250 opgenomen aandachtspunten rond Natuur Technische Milieu Bouw (NTMB)

 
C  Stille wegen

11u15  C2  Gebruik van nieuw type geluidsarm asfalt.      Margo Briessinck AWV
Vijf jaar gelden werden er op de N19 (Kasterlee -Turnhout) verschillende types geluidsarm asfalt uitgetest . Op basis van de resultaten heeft AWV het beste asfaltype gekozen dat nu voor de eerste keer op grote schaal op een snelweg gebruikt zal worden.
13u30 C3   Reductie van verkeerslawaai door resonatoren aan de wegrand.   Luc Goubert OCW 
Wegverkeer brengt veel geluidsoverlast met zich mee. Het gebruik van prefab wegrandelementen resonatoren kan ,volgens OCW, de overlast voor omwonenden reduceren door diffractie of afbuiging van de geluidsgolven

 D Fietspaden

10u00   D1 Ontwerpkenmerken voor fietspaden en goede praktijkvoorbeelden.  
Bruno Coessens Fietsersbond en  AWV
11u15 D2 Materiaalkeuzes fietspadverharding. 
Bruno Coessens Fietsersbond en An Volckaert OCW
13u30  D3      Fijnfrezen van slechte fietspadverhardingen Paul Van Eyck & John Vastmans Topoff

 E Nieuwe regelgeving en evaluaties, nieuwe producten en systemen 

11u15  E2 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn bij uitvoering van werken.   
Geert Vandenwijngaert Ethias
De plichten en opdrachten van de werkgever, van de hiërarchische lijn, de werknemer, de preventieadviseur
13u30  3a   Nieuw- BENOR- certificatie van wegenbeton. Dirk Van Loo Copro       
Certificatie van wegenbeton omvat alle betonmengsels voor ter plaatse gestort cementbeton verhardingen en lijnvormige elementen.

 E3b     Afvoeren teerhoudend asfalt. Dirk Lacaeyse Copro
"In het standaardbestek 250 versie 301" heeft de Vlaamse Overheid voorzien dat teerhoudend asfalt definitief uit de keten kan worden gehaald. Wat moet men doen als opdrachtgever, wat zijn de aandachtspunten

15u00  E4 Opleiding opzichters voor; de nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen Paul Van Eyck
Opleiding voor opzichters om het afsprakenkader tussen de gemeenten en de netwerkbeheerders voor een betere coördinatie en kwaliteit van de werken,  van planning tot uitvoering en oplevering.

  

 

 

 

 

 

 

 

Het GIPOD is een rijke databank met informatie over alle geplande hinder en werken op onze wegen. Al sinds 2016 vind je er informatie over alle geplande wegenwerken en andere hinder. De stad Aalst gebruikt GIPOD in haar rol als coördinator van het openbaar domein, waar op structurele basis de veelheid van wegenwerken, sportwedstrijden, plaatsingen van verhuisliften of bouwcontainers, enz … met zo weinig mogelijk hinder kunnen doorgaan.